wiersz o wakacjach

Temat: Rejestracja bezrobotnego a dotacja na rozpoczęcie działalności
Witam, chciałbym zasięgnąć Waszej porady. Chcę ubiegać się o dotację do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W tym celu muszę zarejestrować się w UP jako osoba bezrobotna. Do tej pory pracowałem tylko ... umów jednodniowych na wykonanie inwentaryzacji (wysokość zarobku to 70 pln netto). Moje pytanie jest następujące: czy faktycznie muszę odlaleźć wszystkie te umowy, wpisać je w kartę rejestracyjną i przedstawić w UP...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=136023Temat: Biżuteryjna DG
Dot.: Biżuteryjna DG   Cytat: Napisane przez Whitecoffe (Wiadomość 21742301) Czy o remanencie początkowym trzeba informować US? I czy wpisuje się go do KPiR? Podbijam pytanie :) Trzeba zgłaszać inwentaryzację początkową do US po rozpoczęciu działalności? Czy wystarczy podać stan magazynu przy rozliczaniu kosztów na koniec roku? A jeżeli trzeba podać wcześniej, to może ktoś się orientuje do kiedy? Będę wdzięczna za info :)
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=303955


Temat: : Upiększone Błonie? Czy upchnięty towar?
Po wizycie w Wydziale Zamówień i ZUK-u tylko przybyło mi wątpliwości jakie mam w sprawie nasadzeń i pewności że sprawa śmierdzi. Udostępniono nam wszystkie dokumenty. Okazało się że firma Florbud rozpoczęła działalność 1 marca 2003 roku. Miła pani z Urzedu poinformowała nas słownie, że jeśli wykonawca wykaże iż zadania w postaci odpowiednich nasadzeń wykonał w krótszym czasie to jego oferta nie moze ... roku skończył studia) w której mowa o tym że dobrze wykonywane były prace polegajace na INWENTARYZACJI zieleni. Druga z naszego MPWiK w gdzie mowa o tym iż dobrze układa się współpraca...
Źródło: szklarz.blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=116


Temat: Odwołanie dyrektora III LO w Świdnicy- dezyzja
... gospodarka szkoły była zła. Poruszył problem zaniedbania gospodarki składnikami materiałowymi, ewidencji materiałowo-księgowej remontu obiektu szkolnego nr 2. Nie została zrobiona ekspertyza remontowa przed rozpoczęciem remontu. W tej chwili wnioski wychodzą naprzeciw...
Źródło: forum.dziennik.swidnica.pl/viewtopic.php?t=1823


Temat: Rojkita ściąga od Grubego? ;-)))
gospodarczą o mniejszym zakresie lub dla własnych, określonych potrzeb dowolnych podmiotów gospodarczych); - publikacyjne (syntetyczne, służące prezentacji danych podmiotu gospodarczego dotyczących jego działalności gospodarczej). W zależności od okoliczności sporządzania rozróżnia się ... oraz własnego bilansu jednostkowego; - bilans otwarcia ilustrujący otwarcie nowego okresu sprawozdawczego; - bilans zamknięcia (roczny) ilustrujący zamknięcie minionego okresu rozrachunkowego; - bilans rozpoczęcia sporządzany w momencie rozpoczęcia przez podmiot działalności ... Rachunkowość Powiązania Źródło finansowania, Rada nadzorcza, Rozliczenia międzyokresowe, Nakłady przyszłych okresów, Nadzór bankowy, Cash flow, Rachunek wyników, Produkcja niezakończona, Izba skarbowa, Inwentaryzacja, Pasywa, więcej » VIDE http://wiem.onet.pl/wiem/0068db.html
Źródło: ivrp.pl/viewtopic.php?t=259


Temat: Prawo Budowlane
Prawo budowlane, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. A żeby lepiej poznać i zrozumieć zakres tego ... z techniczno-budowlanymi przepisami, obowiązującymi w Polsce. Z pozwolenia na budowę bezpośrednio nabywa prawo jedynie inwestor. Jest to prawo rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych, o czym wyraźnie stanowi art. 3 pkt 12 ... geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie...
Źródło: gadu.be/forum/showthread.php?t=49


Temat: Umowy
ewidencji pod nr ................................ jako Firma .................................................. .................................................. . zwanym dalej Wykonawcą. §1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji .............................................. §2 Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień ...................................... zaś ... nieważności i zawierać uzasadnienie. 3. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót a Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych. 4. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty. §11 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=19998