wiersz o wakacjach

Temat: Doręczenia.
Niegłupi pomysł. Następną razą tak uczynię. Czyniąc, powołaj się na załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001. Jest to INSTRUKCJA W SPRAWIE OBSŁUGI KANCELARYJNEJ IZB I URZĘDÓW SKARBOWYCH. ROZDZIAŁ IV Pkt. 4. Kancelaria otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem: 1) Przesyłek adresowanych imiennie 2) […] Pozostaje jeszcze pytanie, czy korespondencja zaadresowana: US w Pcimiu Ul. Feliksa 11 Kowalski...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=155Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Urząd Skarbowy w Pułtusku Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi kancelarii i sekretariatu w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ogólnych, BHP, Kadr i Szkolenia Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: * Pułtusk Urząd Skarbowy w Pułtusku 06-100 Pułtusk ul.Żwirki i Wigury 7 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: * Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu drogą ... administracji * pozostałe wymagania niezbędne: o znajomość przepisów ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1267 ze zm.), Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz.Urz.MF z 2006r. Nr 7, poz.55 ze zm.), wymagania dodatkowe * przeszkolenie z obsługi programu Biblioteka Akt, * biegła obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, * umiejętność organizacji pracy własnej, * obowiązkowość, sumienność, * dokładność, komunikatywność, * znajomość instrukcji kancelaryjnej. Wymagane dokumenty i oświadczenia: * życiorys i list motywacyjny * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na ... za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * kopie świadectw pracy, * kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje Inne informacje: Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje : tel. 23 692-11-02 wew. 204 Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-07 pod adres: Urząd Skarbowy Żwirki i Wigury 7 06-100 Pułtusk
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent Referacie ds. ogólnych Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: * Lublin Trzeci Urząd Skarbowy ... * przygotowywanie poczty wychodzącej, tworzenie książek nadawczych, * przygotowywanie projektów pism związanych z pracą na stanowisku, * prowadzenie rejestru tajemnicy skarbowej, Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e * wykształcenie: średnie * pozostałe wymagania niezbędne: o znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych o znajomość Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, o znajomość przepisów Ordynacji Podatkowej (Dział I, Dział II Rozdział 1, Rozdział ... komunikatywność, asertywność, odporność na stres, wymagania dodatkowe * wykształcenie wyższe, * 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach administracyjnych organów administracji publicznej, * najomość instrukcji kancelaryjnej, * znajomość aplikacji Biblioteka Akt, Wymagane ... polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego * oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe * oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ... 535-04-92. Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-18 pod adres: Trzeci Urząd Skarbowy Narutowicza 56 20-016 Lublin Trzeci Urząd Skarbowy Narutowicza 56 20-016 Lublin Wieloosobowe stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809