wiersz o wakacjach

Temat: Ostrzeżenie dla wszystkich diagnostów - jestem ukarany
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy przeprowadzili na terenie jednej z gmin województwa kujawsko-pomorskiego kontrolę gimbusów przewożących dzieci do szkół. W następstwie w/w działań zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych niesprawnych autobusów (na 9 skontrolowanych). Dodatkowo w jednym przypadku stwierdzono wykonanie pozytywnego badania technicznego pojazdu trzy dni przed kontrolą drogową. W związku z podejrzeniem, co do prawidłowości przedmiotowego sprawdzenia, autobus w asyście inspektorów...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=2631