wiersz o wakacjach

Temat: Inspektorzy sanepidu nie dorobią do pensji
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krakowie wypowiedział wojnę pracownikom, którzy są jednocześnie prywatnymi rzeczoznawcami. Chce w ten sposób zapobiec patologicznemu konfliktowi interesów, pisze "Dziennik Polski".Powrót do artykułu: Inspektorzy sanepidu nie...
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=19270Temat: Basen na "SKAŁCE" zamknięty !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
... się do kąpieli - uznał państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Krakowie. U nas sobie z tym problemem poradzili już trzy lata teu w sposób powyżej opisywany! A jednak można być w...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=61


Temat: Informacje różne
" />Ogólnopolski Konkurs na logo oraz hasło o tematyce antytytoniowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie prosi o rozpowszechnienie wśród studentów informacji nt. *Ogólnopolskiego Konkursu na logo oraz hasło o tematyce ... Organizatorem Konkursu jest Główny Inspektor Sanitarny. Szczegółowe informacje - w załączonym Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu na logo oraz hasło o tematyce antytytoniowej oraz na stronie internetowej: http://www.pis.gov.pl/?dep=516 Z poważaniem Marta Kruczyk Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Źródło: student.agh.edu.pl/~buffer/viewtopic.php?t=427


Temat: Służba zdrowia na lądzie i morzu Bałtyk i polityka morska
... Gdańska oraz portów lotniczych - Bydgoszczy, Szczecina-Goleniowa, Poznania-Ławicy, Rzeszowa, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Warszawy. Podczas spotkania omówione zostały przedsięwzięte środki profilaktyczne w portach krajowych. Przedyskutowano kwestie związane z przekazywaniem danych...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=21992


Temat: Ponad 26-letnie mięso ma datę ważności do 2010 roku
sanitarnych nie dotarła informacja na temat zatrucia pokarmowego spowodowanego spożyciem wyrobów garmażeryjnych, których producentami byli odbiorcy liofilizowanego mięsa. Sanepid zbadał zawartość dwóch puszek mięsa. Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wykazała brak zarazków chorobotwórczych i metali ciężkich w produkcie, co mogłoby dyskwalifikować żywność do spożycia. Inspektorzy prowadzący kontrolę u importera i głównego dystrybutora stwierdzili szereg uchybień formalnych, a w szczególności niezgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej faktu prowadzeniu obrotu żywnością, co z mocy prawa czyni ten obrót nielegalnym. Wątpliwości budzi także, jak informuje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, dokumentacja szwedzkiego sprzedawcy, którą posługiwał się polski importer. Aby je rozwiać polskie służby sanitarny zwróciły się do swoich odpowiedników w Szwecji z prośbą o pilne zweryfikowanie tych dokumentów. Na stoły Polaków trafiło mięso sprzed 26 lat (data produkcji - luty 1983 rok)....
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=420123


Temat: Gdzie można się kąpać? Sanepid to sprawdził
Woda w 8 basenach oraz 17 kąpieliskach i miejscach zwyczajowo uważanych za kąpieliska na terenie Małopolski, nie nadaje się do kąpieli . Tak uznał państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Krakowie. W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych oraz o ustalenia powiatowych inspektorów sanitarnych, dopuszczono kąpiel w 26 innych kąpieliskach regionu. Woda nie nadaje się do kąpieli na 15 odcinkach rzek i potoków w ... w basenach: 1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Escada" - jacuzzi; 2. Basen Akademii Pedagogicznej w Krakowie; 3. Basen "Korona" w Krakowie; 4. Międzyszkolny Basen Pływacki w Krakowie, ul. F. Nullo 23; 5. Basen Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie; 6. Basen Centrum Rehabilitacyjnego w Konarach; 7. Basen Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu w Krzeszowicach; 8. Basen "Krakowianka" w Krakowie. Kakowski Sanepid zapewnił, że badania wody w...
Źródło: poludnie.nazwa.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=406


Temat: Seminarium Czynniki biologiczne w pracy ratownika medycznego
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 10.45-11.00 - przerwa kawowa, 11.00-11.45 - Choroby zawodowe wśród pracowników systemu ratownictwa medycznego pracy – mgr Urszula Barańska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 11.45-12.30 - Profilaktyka medyczna w odniesieniu do pracowników systemu ratownictwa medycznego narażonych na czynniki biologiczne – mgr Urszula Barańska, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 12.30-13.15 - Ocena ryzyka jako narzędzie minimalizujące zagrożenia – dr inż....
Źródło: forum.ratownictwo.info/viewtopic.php?t=260


Temat: Na poprawe humoru - kawały, filmiki, fotki... :)
... jako przyprawa kulinarna, która jest spożywana przez młodzież, aby wywołać euforie oraz zawroty głowy co staje się niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka Sklep sieci REAL mieszczący się przy ulicy Krakowskiej...
Źródło: opelfrontera.pl/forum/viewtopic.php?t=272


Temat: obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska
lotnisku przeprowadzi także wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Oba badania zostaną wykonane już po podjęciu uchwały przez radnych - sejmik zajmie się strefą przylotniskową już 27 kwietnia. Jedynym pocieszeniem dla niezadowolonych ze ... Kraków - Balice. Odszkodowania będzie się można domagać tylko na drodze sądowej. Dopiero po rozpoczęciu sprawy przed sądem możliwa stanie się ugoda między domagającym się odszkodowania a MPL Kraków - Balice. ... km. Obejmuje tereny rolnicze bezpośrednio przylegające do obszaru lotniska oraz południowy fragment zabudowy wiejskiej w Morawicy. W kierunku wschodnim obejmuje obszar wzgórz pomiędzy terenami lotniska i obwodnicą autostradową Krakowa, a zachodnim...
Źródło: jurajskie2.f3d.pl/viewtopic.php?t=13


Temat: Średnicówka
... inspektor sanitarny pozytywnie opiniuje planowany przebieg DTŚ, to po prostu nie ma racji. Krojenie centrum Jest jeszcze jedna groźna perspektywa: jeśli autostrada A4 na obszarze Śląska będzie płatna (a już wielka...
Źródło: forum.progliwice.pl/viewtopic.php?t=3